Boru kəmərinin örtülməsini induksiya ilə necə müalicə etmək olar?

curing coating of pipeline with induction heating

Curing coating of pipeline using induction heating involves a process where heat is generated directly in the pipe wall or the coating material by an electromagnetic field. This method is used to cure epoxy, powder coatings, or other types of coatings that require heat to set and harden properly. Here’s an overview of how the … Daha çox oxu

induksiya zolağı isitmə nədir?

İnduksiya zolağının istiləşməsi elektromaqnit induksiyasından istifadə edərək metal zolaqların qızdırılması üsuludur. Bu proses, metal zolağında burulğan cərəyanlarına səbəb olan bir maqnit sahəsi yaradan bir bobindən alternativ cərəyanın keçməsini əhatə edir. Bu girdablı cərəyanlar zolaqda istilik yaradır, dəqiq və səmərəli isitmə imkanı verir. İnduksiya zolağının isitmə prosesi… Daha çox oxu

İnduksiya ilə bərkidici maşınlar istehsal biznesinizə necə fayda verə bilər

İnduksiya ilə sərtləşmə nədir və necə işləyir? İnduksiya ilə sərtləşmə metal hissələrin səthini gücləndirmək üçün istifadə edilən bir prosesdir. Bu, metal hissənin elektromaqnit induksiyası vasitəsilə qızdırılmasını və dərhal suda və ya yağda söndürülməsini nəzərdə tutur. Bu proses metal komponentlərin aşınma müqavimətini və davamlılığını artırmaq üçün istifadə edilə bilər. … Daha çox oxu

Niyə induksiya ilə isitmə gələcəyin yaşıl texnologiyasıdır?

Niyə induksiya ilə isitmə gələcəyin yaşıl texnologiyasıdır? Dünya dayanıqlı enerjiyə və karbon emissiyalarının azaldılmasına diqqət yetirməyə davam etdikcə, sənayelər öz proseslərini daha ekoloji cəhətdən təmiz etmək üçün yeni yollar axtarırlar. Perspektivli texnologiyalardan biri induksiya isitmədir ki, bu da maqnit sahələrindən istifadə edərək qalıq yanacaq və ya ... Daha çox oxu

İnduksiya istiliyinin sökülməsi nədir?

induksiya ilə sökülən dişli çarxı mildən

İnduksiya istiliyinin sökülməsi nədir və necə işləyir? İnduksiya istiliyinin sökülməsi dişli çarxların, muftaların, dişli çarxların, rulmanların, mühərriklərin, statorların, rotorların və digər mexaniki hissələrin vallardan və korpuslardan çıxarılmasının qeyri-dağıdıcı üsuludur. Proses, elektromaqnit sahəsi yaradan bir induksiya bobini istifadə edərək çıxarılacaq hissənin qızdırılmasını nəzərdə tutur. Elektromaqnit sahəsi burulğan cərəyanlarına səbəb olur ... Daha çox oxu

Qaynaq üçün niyə induksiya ilə əvvəlcədən isitmə vacibdir?

Qaynaq üçün induksiya ilə əvvəlcədən isitmə niyə vacibdir: üstünlüklər və texnikalar. İnduksiya ilə əvvəlcədən isitmə, elektrik keçirici bir materialın içərisində elektrik cərəyanı yaradaraq qızdırıldığı bir prosesdir. İstilik materialın cərəyan axınına müqaviməti ilə istehsal olunur. İnduksiya ilə əvvəlcədən isitmə qaynaq sənayesində gücləndirmək üçün geniş istifadə olunur ... Daha çox oxu

Mühəndislər üçün induksiya qızdırıcısının dizaynı üçün ən yaxşı bələdçi

İnduksiyalı qızdırıcı bobin dizaynı metal obyekti qızdırmaq üçün kifayət qədər gücə malik alternativ maqnit sahəsi yarada bilən bir rulonun yaradılmasını nəzərdə tutur. İnduksiya ilə isitmə, metal obyektlərin birbaşa təmas etmədən qızdırılmasını əhatə edən geniş yayılmış bir prosesdir. Bu texnika avtomobildən tutmuş aerokosmik sənayeyə qədər müxtəlif sahələrdə inqilab etdi və indi istehsalatda və ... Daha çox oxu

İnduksiya məftil və kabel istilik

İnduksiya məftil və kabel qızdırıcısı, həmçinin müxtəlif kabel məhsulları içərisində izolyasiya və ya ekranlamanın birləşdirilməsi/vulkanizasiyası ilə yanaşı, metal telin induksiya ilə əvvəlcədən qızdırılması, sonrakı qızdırılması və ya tavlanması üçün də istifadə olunur. Əvvəlcədən isitmə tətbiqləri naqilin aşağı çəkilməsi və ya ekstrüde edilməsindən əvvəl qızdırılmasını əhatə edə bilər. Sonradan isitmə adətən birləşdirmə, vulkanizasiya, müalicə kimi prosesləri əhatə edir ... Daha çox oxu

induksiya müalicəsi

İnduksiya müalicəsi nədir? İnduksiya müalicəsi necə işləyir? Sadəcə olaraq, xəttin gücü alternativ cərəyana çevrilir və bobin içərisində elektromaqnit sahəsi yaradan iş bobinə çatdırılır. Üzərində epoksi olan parça metal və ya karbon və ya qrafit kimi yarımkeçirici ola bilər. Keçirici olmayan substratlarda epoksi qatını müalicə etmək üçün... Daha çox oxu

İndüksiyon İstiliklə İşləyən Səth Prosesi

İndüksiya istiliklə işləyən səth prosesi nədir? İndüksiyon isitmə, metalların elektromaqnit induksiya ilə çox hədəflənən istiləşməsinə imkan verən bir istilik müalicəsi prosesidir. Proses istilik istehsal etmək üçün material içərisindəki induksiya edilmiş elektrik cərəyanlarına əsaslanır və metalları və ya digər keçirici materialları bağlamaq, sərtləşdirmək və ya yumşaltmaq üçün istifadə olunan üstünlük metodudur. Müasir ... Daha çox oxu

=