Vakuum elektrik sobası müxtəlif sənaye sahələrində yüksək temperatur tətbiqləri üçün istifadə olunan texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş istilik sistemidir. O, havadan və çirklərdən məhrum olan idarə olunan mühit yaratmaqla işləyir, yumşalma, lehimləmə, sinterləmə və istiləşmə kimi dəqiq istilik müalicəsi proseslərinə imkan verir. Vakuum sobası vahid isitmə və soyutma dərəcələrinə nail olmaq qabiliyyəti ilə üstün metallurgiya xüsusiyyətlərini və təkmilləşdirilmiş məhsul keyfiyyətini təmin edir.

=