Kimyəvi gəmilər üçün induksiyalı istilik partiyalı reaktorlar, hər hansı bir maye emalı üçün mövcud olan ən inkişaf etmiş həssas istilik üsuludur.