Boru və Boru Sənayesi üçün yüksək tezlikli induksiya tikişi qaynaq həlli.

=