İnduksiya ilə müalicə, elektromaqnit induksiyasından istifadə edərək materialların bərkidilməsi prosesidir. Bu, elektrik cərəyanının axınına materialın müqaviməti səbəbindən materialın istiləşməsinə səbəb olan alternativ bir maqnit sahəsinə məruz qalaraq keçirici materialın qızdırılmasını nəzərdə tutur. Bu proses adətən yapışqanların, örtüklərin və digər materialların bərkidilməsi üçün sənaye tətbiqlərində istifadə olunur.

=