Yüksək temperaturlu soba, həddindən artıq temperaturlara tab gətirmək və müxtəlif sənaye prosesləri üçün idarə olunan istilik mühitlərini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi avadanlıq parçasıdır. Yüksək temperaturlu sobalar tavlama, lehimləmə, sinterləmə və istiləşmə kimi istilik müalicəsi tətbiqlərində mühüm rol oynayır. Onlar xammalın təkmilləşdirilmiş mexaniki xassələri və təkmilləşdirilmiş struktur bütövlüyü ilə hazır məhsula çevrilməsini asanlaşdırır.

=