RPR İndüksiyon Boru Kəməri örtüklərinin təmizlənməsi

RPR İndüksiyon Boru Hattı Örtüsünün Çıxarılması-İndüksiyon Pas Boyasının Örtüsünün Çıxarılması İndüksiyon Soyma necə işləyir? İndüksiya sıyırma isti bir səth hazırlıq prosesidir, bir induksiya generatoru elektromaqnit sahəsi yaradan bir induksiya bobini vasitəsilə dəyişən cərəyan göndərir. Bu sahə polad kimi keçirici materiallarla təmasda istiyə çevrilən cərəyanları əmələ gətirir. İstilik ... Daha çox oxu

RPR İndüksiyon Soyma-İndüksiya Pas və Boya örtüklərinin təmizlənməsi

RPR İndüksiyon Soyma-İndüksiya Pas və Boya örtüklərinin çıxarılması İndüksiya Soyma necə işləyir İndüksiya soyma isti bir səth hazırlama prosesidir. İndüksiya generatoru elektromaqnit sahəsi yaradan induksiya bobindən alternativ cərəyan göndərir. Bu sahə polad kimi keçirici materiallarla təmasda istiyə çevrilən cərəyanları əmələ gətirir. İstilik yaranır ... Daha çox oxu