RPR İndüksiyon Soyma-İndüksiya Pas və Boya örtüklərinin təmizlənməsi

RPR İndüksiyon Soyma-İndüksiya Pas və Boya örtüklərinin çıxarılması İndüksiya Soyma necə işləyir İndüksiya soyma isti bir səth hazırlama prosesidir. İndüksiya generatoru elektromaqnit sahəsi yaradan induksiya bobindən alternativ cərəyan göndərir. Bu sahə polad kimi keçirici materiallarla təmasda istiyə çevrilən cərəyanları əmələ gətirir. İstilik yaranır ... Daha çox oxu

boyanın çıxarılması üçün induksiya örtüyünün çıxarılması

boya çıxarmaq üçün induksiya örtüyünün çıxarılması İndüksiyon örtüyünün təmizlənməsi prinsipi İndüksiyon disboneri induksiya prinsipi ilə işləyir. Çelik döşəmədə istilik yaranır və yapışma pozulur. Daha sonra örtük tamamilə parçalanmadan tamamilə təmizlənir və çirkləndirici maddələrdən, yəni partlayış vasitələrindən tamamilə təmizlənir.Bu açıq şəkildə tullantıların atılmasını və təkrar emalını təmin edir ... Daha çox oxu