İndüksiyon İstilik nəzəriyyəsi PDF

İNDUKSİYALI ISITMA ilk dəfə bu kitabın “Metalın istiliklə işlənməsi” bölməsində qeyd olunduğu kimi transformator və motor sarğılarında istilik əmələ gəldiyi zaman qeyd olundu. Müvafiq olaraq, induksiya istiləşmə nəzəriyyəsi öyrənildi ki, istilik itkilərini minimuma endirməklə maksimum səmərəlilik üçün mühərriklər və transformatorlar qurula bilsin. İnkişaf … Daha çox oxu

İndüksiyon İstilik Prinsipi və tətbiqetmələrin PDF

İndüksiyon Isıtma prinsipi və tətbiqləri Tədqiqat üçün PDF yükləmə Elektromaqnit induksiya, sadəcə induksiya, elektrik keçirici materialların (metalların) istiləşmə üsuludur. İndüksiyon isitmə metalların əriməsi və istiləşməsi kimi bir neçə istilik prosesində tez-tez tətbiq olunur. İndüksiyon isitmə istilikdə materialda istilik əmələ gətirən vacib xüsusiyyətə malikdir ... Daha çox oxu