təsirsiz qaz və vakuum texnologiyası ilə induksiya istilik prosesi

təsirsiz qaz və vakuum texnologiyası ilə induksiya istilik prosesi

Xüsusi materiallar və ya tətbiq sahələri xüsusi bir işləmə tələb edir.

Ənənəvi induksiya lehimləmə prosesi zamanı istifadə olunan axın tez-tez iş parçasında korroziya və yanmalara səbəb olur. Flux daxilolmaları da komponent xüsusiyyətlərinin pozulmasına səbəb ola bilər. Bundan əlavə, atmosferdəki mövcud oksigen səbəbiylə iş parçasının rəng dəyişməsi meydana gəlir.

Atıl qaz və ya vakum altında lehimləmə zamanı bu problemlərdən qaçınmaq olar. Qoruyucu qaz altında induksiya lehimi zamanı açıq alov olmadığı və axınla əlaqəli şərtlər daha yaxşı idarə oluna biləcəyi üçün təsirsiz qaz metodu induktiv isitmə ilə çox yaxşı birləşdirilə bilər.