İndüksiyon istilik yataklar maşını PDF

Maşınların imkanlarının inkişafı yüksək fırlanan sürətlə işləyə biləcək rulmanların istehsalından asılıdır. Mexanik sənayedə istifadə olunan müasir bir rulman növü bir induksiyalı istilik rulmanıdır. Bu rulmanın bir sıra üstünlükləri var. İndüksiyon istilik rulmanları bir yağlayıcı maddə ehtiyac yoxdur. Rulmanın işçi hissələri arasında mexaniki əlaqə yoxdur. Az sürtünmə ilə səssizcə işləyir. Bu rulmanın ömrü adi birindən daha uzun olur.
İndüksiyon rulmanlardakı termoelektik problemlərin analizi üçün analitik metodlar əlverişli deyil.
Təqdim olunan model üçün hesablamalar aparmaq üçün sonlu element metodundan istifadə edirik. İstilik hissələrinin arasındakı boşluq az olduğu üçün giriş rulmanlarının istiləşməsi diqqətlə araşdırılmalıdır, çünki temperatur artması rulmanın tutulmasına səbəb ola bilər .......

induksiya istilik yataklar