Qida məhsullarında induksiya qızdırmasının tətbiqi

Qida emalında induksiya isitmə tətbiqi

Induksiya istiliyi yüksək təhlükəsizlik, genişlənmə qabiliyyəti və yüksək enerji səmərəliliyi kimi bir sıra üstünlüklərə malik elektromaqnit istilik texnologiyasıdır. Uzun müddətdir metal emalında, tibbi tətbiqlərdə,
və yemək bişirmək. Bununla belə, bu texnologiyanın qida emalı sənayesində tətbiqi hələ ilkin mərhələdədir. Bu məqalənin məqsədləri nəzərdən keçirmək idi induksiya istiliyinin əsasları texnologiya və onun fəaliyyətinə təsir edən amilləri öyrənmək və bu texnologiyanın qida emalında tətbiqi vəziyyətini qiymətləndirmək. Qida emalında bu texnologiyanın tədqiqat ehtiyacları və gələcək perspektivləri də təqdim olunur. Qida materiallarını emal etmək üçün induksiyalı qızdırmadan istifadəyə dair bir neçə patentin olmasına baxmayaraq, qurutma kimi müxtəlif bölmə əməliyyatlarında tətbiq olunacaq induksiya isitmə texnologiyasının dizaynı, performansı və enerji səmərəliliyi haqqında daha çox elmi məlumatların yaradılmasına hələ də ehtiyac var. , pasterizasiya, sterilizasiya və qovurma, qida emalında. Tətbiq olunan cərəyan tezliyi, avadanlıq materialının növü, avadanlıq ölçüsü və konfiqurasiyası və rulon konfiqurasiyaları kimi müxtəlif dizayn və əməliyyat parametrlərini optimallaşdırmaq lazımdır. İnduksiya qızdırmasının müxtəlif qida materiallarının hissiyyat və qida keyfiyyətinə təsiri haqqında məlumat azdır.


kimi induksiya isitmə və digər isitmə texnologiyalarının səmərəliliyini müqayisə etmək üçün tədqiqat da lazımdır
qida emalı proqramları üçün infraqırmızı, mikrodalğalı və ohmik istilik.

Qida emalında və yeməkdə induksiya isitmə tətbiqi