induksiyalı lehimləmə mis şinləri qızdırıcı maşın

İnduksiya lehimli mis şinlər qızdırılan doldurucu metaldan istifadə edərək iki və ya daha çox mis şinlərin birləşməsini əhatə edən bir prosesdir. Bu proses elektrik, avtomobil və aerokosmik sənaye kimi sənayelərdə geniş şəkildə istifadə olunur. Mis şinlər yüksək keçiriciliyə, istilik sabitliyinə və korroziyaya davamlılığına görə bu sənayelərdə geniş istifadə olunur.

İnduksiya lehimləmə, mis barlarda və doldurucu metalda istilik yaratmaq üçün bir induksiya rulondan istifadə edən bir prosesdir. Yaranan istilik doldurucu metalı əritmək üçün istifadə olunur, daha sonra mis şinləri birləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu proses sürətli, səmərəlidir və yüksək keyfiyyətli lehimli birləşmələr istehsal edir.

Bu yazıda mis şinlərin induksiya lehimləmə prosesini ətraflı müzakirə edəcəyik. Biz tələb olunan avadanlığı, lehimləmə prosesini, induksion lehimləmənin üstünlüklərini və induksiya lehimli mis shinanın tətbiqlərini əhatə edəcəyik.

İnduksiyalı Lehimləmə Mis Barlar üçün Tələb olunan Avadanlıqlar

İnduksiyalı lehimləmə mis şinləri üçün tələb olunan avadanlığa induksiya lehimləmə maşını, induksiya rulonu, enerji mənbəyi, doldurucu metal və axın daxildir.

İnduksiya lehimləmə maşınları müxtəlif ölçülərdə və konfiqurasiyalarda mövcuddur. Bu maşınlar mis şinlərdə və doldurucu metalda elektrik cərəyanı yaradan yüksək tezlikli maqnit sahəsi yaradır. Bu cərəyan materialda istilik əmələ gətirir ki, bu da doldurucu metalı əritmək və mis şinləri birləşdirmək üçün istifadə olunur.

The induksiya lövhəsi induksiya lehimləmə maşınının kritik komponentidir. Bobin, mis şinlərdə və doldurucu metalda elektrik cərəyanı yaradan yüksək tezlikli maqnit sahəsi yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bobinin forması və ölçüsü maqnit sahəsinin və yaranan istiliyin paylanmasını müəyyən edir.

Enerji mənbəyi induksiya lehimləmə maşınını lazımi elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün istifadə olunur. Enerji mənbəyi adətən sabit və ardıcıl çıxış təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş yüksək tezlikli enerji təchizatıdır.

Doldurucu metal mis şinləri birləşdirmək üçün istifadə olunan materialdır. Doldurucu metal adətən mis şinlərdən daha aşağı ərimə nöqtəsinə malik olan gümüş əsaslı bir ərintidir. Doldurucu metal çubuqlar, məftillər və tozlar kimi müxtəlif formalarda mövcuddur.

Flux, mis şinlərin və doldurucu metalın səthlərini təmizləmək üçün istifadə olunan bir materialdır. Flux, səthlərdə mövcud ola biləcək hər hansı bir oksid təbəqəsini çıxarır və lehimin ıslanmasını təşviq edir. Flux həmçinin lehimli birləşmədə boşluqların və qüsurların meydana gəlməsini azaltmağa kömək edir.

İndüksiyon lehimləmə prosesi

İnduksiya lehimləmə prosesi bir neçə addımdan ibarətdir. Bu addımlara səthin hazırlanması, axının tətbiqi, doldurucu metalın yerləşdirilməsi və induksiya ilə lehimləmə daxildir.

Səth hazırlığı

Səthin hazırlanması induksiya lehimləmə prosesində kritik bir addımdır. Mis şinlərin və doldurucu metalın səthləri təmiz olmalı və yağlar, yağlar və oksid təbəqələri kimi hər hansı çirkləndiricilərdən təmizlənməlidir. Bunun səbəbi, səthlərdə olan hər hansı bir çirkləndirici lehimli birləşmənin keyfiyyətinə təsir göstərə bilər.

Mis şinlərin və doldurucu metalın səthləri mexaniki təmizləmə, kimyəvi təmizləmə və ya aşındırıcı partlayış kimi müxtəlif üsullarla təmizlənə bilər. Mexanik təmizləmə səthlərdən hər hansı çirkləndiriciləri təmizləmək üçün zımpara və ya tel fırçalar kimi aşındırıcıların istifadəsini nəzərdə tutur. Kimyəvi təmizləmə səthlərdən hər hansı çirkləndiriciləri çıxarmaq üçün həlledicilər və ya turşuların istifadəsini əhatə edir. Aşındırıcı partlatma hər hansı çirkləndiriciləri təmizləmək üçün aşındırıcı hissəcikləri səthlərə sürtmək üçün sıxılmış havadan istifadə etməyi əhatə edir.

Flux Tətbiqi

Səthlər təmizləndikdən sonra, flux mis şinlərin və doldurucu metalın səthlərinə tətbiq olunur. Flux, səthlərdə qalan oksid qatlarını çıxarmağa kömək edir və doldurucu metalın islanmasına kömək edir.

Flux adətən bir fırça və ya sprey aplikatorundan istifadə edərək mis şinlərin və doldurucu metalın səthlərinə tətbiq olunur. Doldurucu metal səthlərə qoyulmazdan əvvəl axının qurumasına icazə verilir.

Doldurucu Metal Yerləşdirmə

Doldurucu metal daha sonra mis şinlərin səthlərinə yerləşdirilir. Doldurucu metal məftillər, çubuqlar və ya tozlar şəklində ola bilər. Doldurucu metal əllə yerləşdirmə və ya avtomatlaşdırılmış yerləşdirmə kimi müxtəlif üsullardan istifadə edərək səthlərə yerləşdirilir.

İndüksiyon Lehimi

Doldurucu metal yerinə qoyulduqdan sonra, mis şinlər və doldurucu metal induksiya lehimləmə maşını ilə qızdırılır. İnduksiya bobini yüksək tezlikli maqnit sahəsi yaradır ki, bu da mis şinlərdə və doldurucu metalda elektrik cərəyanını induksiya edir. Bu cərəyan materialda istilik əmələ gətirir ki, bu da doldurucu metalı əritmək və mis şinləri birləşdirmək üçün istifadə olunur.

İnduksiya lehimləmə prosesi sürətli, səmərəlidir və yüksək keyfiyyətli lehimli birləşmələr istehsal edir. Proses həm də ekoloji cəhətdən təmizdir, çünki heç bir zərərli emissiya yaratmır.

İnduksiya ilə lehimləmə mis barlarının üstünlükləri

İnduksiyalı lehimləmə mis şinləri digər lehimləmə üsullarına nisbətən bir sıra üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklərə aşağıdakılar daxildir:

1. Sürətli və Effektiv – İnduksiya ilə lehimləmə qısa müddət ərzində çoxsaylı mis şinləri birləşdirə bilən sürətli və səmərəli prosesdir. Bu proses yüksək həcmli istehsal üçün idealdır.

2. Yüksək keyfiyyət – İnduksiya lehimləmə güclü, davamlı və korroziyaya davamlı yüksək keyfiyyətli lehimli birləşmələr istehsal edir.

3. Dəqiq Nəzarət – İnduksiyalı lehimləmə istilik prosesinə dəqiq nəzarət etməyə imkan verir ki, bu da ardıcıl lehimli birləşmələri təmin etməyə kömək edir.

4. Ətraf mühitə uyğun – İnduksiya ilə lehimləmə ekoloji cəhətdən təmiz bir prosesdir, çünki o, heç bir zərərli emissiya yaratmır.

İnduksiya lehimləmə mis barlarının tətbiqləri

İnduksiya lehimləmə mis şinləri elektrik, avtomobil və aerokosmik sənaye kimi sənayelərdə geniş şəkildə istifadə olunur. Mis şinlər yüksək keçiriciliyə, istilik sabitliyinə və korroziyaya davamlılığına görə bu sənayelərdə geniş istifadə olunur.

İnduksiyalı lehimləmə mis şinləri aşağıdakı kimi tətbiqlərdə istifadə olunur:

1. Elektrik Avadanlıqları – Mis şinlər transformatorlar, keçid qurğuları və enerji paylama sistemləri kimi elektrik avadanlıqlarında geniş istifadə olunur.

2. Avtomobil Sənayesi - Mis şinlər batareya paketləri, doldurma sistemləri və elektrik mühərrikləri kimi avtomobil tətbiqlərində istifadə olunur.

3. Aerokosmik Sənaye - Mis şinlər peyklər, rabitə sistemləri və avionika kimi aerokosmik tətbiqlərdə istifadə olunur.

Nəticə

İnduksiyalı lehimli mis şinlər yüksək keyfiyyətli lehimli birləşmələr istehsal edən sürətli, səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz bir prosesdir. Bu proses elektrik, avtomobil və aerokosmik sənaye kimi sənayelərdə geniş şəkildə istifadə olunur. Mis şinlər yüksək keçiriciliyə, istilik sabitliyinə və korroziyaya davamlılığına görə bu sənayelərdə geniş istifadə olunur.

İnduksiyalı lehimləmə mis şinləri üçün tələb olunan avadanlığa induksiya lehimləmə maşını, induksiya rulonu, enerji mənbəyi, doldurucu metal və axın daxildir. İnduksiya lehimləmə prosesi səthin hazırlanması, axının tətbiqi, doldurucu metalın yerləşdirilməsi və induksiya ilə lehimləmə daxil olmaqla bir neçə addımdan ibarətdir.

İnduksiya lehimli mis şinlər digər lehimləmə üsulları ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklərə sürətli və səmərəli, yüksək keyfiyyət, dəqiq nəzarət və ətraf mühitə uyğunluq daxildir.

Ümumilikdə, induksiya lehimli mis şinlər müxtəlif tətbiqlərdə mis şinləri birləşdirmək üçün effektiv və etibarlı üsuldur.