İnduksiya Qızdırıcısı Dönər Quruducular üçün Enerjiyə qənaət edən istilik mənbəyidir

İnduksiya Qızdırıcısı Dönər Quruducular üçün Enerjiyə qənaət edən istilik mənbəyidir

Qurutma, qida məhsulları,
kənd təsərrüfatı, mədənçıxarma və istehsal sektorları. Qurutma, şübhəsiz ki, ən çox enerji tələb edən əməliyyatlardan biridir
sənaye və əksər quruducular aşağı istilik səmərəliliyi ilə işləyir. Qurutma, bağlanmayan və bir prosesdir
=ya da bağlıdır
uçucu maye bərk cisimdən buxarlanma yolu ilə çıxarılır. Çox kövrək və ya istiliyə həssas olmayan və ya hər hansı digər işləmə problemlərinə səbəb olmayan 10 mm və ya daha böyük hissəcikləri olan böyük miqdarda dənəvər material emal sənayelərində fırlanan quruducularda qurudulur.


Qurutma üçün ənənəvi istilik ötürmə üsulları konveksiya, keçiricilik və infraqırmızı şüalanma və dielektrik istilikdir. Müasir qurutma üsullarında daxili istilik radio və ya mikrodalğalı tezliklər vasitəsilə yaranır. Əksər
quruduculara istilik birdən çox üsulla ötürülür, lakin hər bir sənaye qurutma maşınında bir üstünlük təşkil edən istilik ötürülməsi var
üsul. Fırlanan quruducuda bu, konveksiyadır, lazımi istilik adətən isti qazın yaş bərk maddə ilə birbaşa təması ilə təmin edilir. Fırlanan qurutma eyni vaxtda istilik, kütlə ötürülməsi və daxil olan mürəkkəb bir prosesdir
impuls ötürmə hadisələri.
Qurutma, qalma vaxtının paylanması və bərk maddələrin daşınması kimi müxtəlif aspektləri əhatə edən fırlanan quruducular haqqında xeyli sayda məqalə dərc edilmişdir. Qarşı cərəyanlı fırlanan quruducu üçün statik model Myklesstad[1] tərəfindən həm sabit, həm də düşən sürət dövrlərində bərk cisimlər üçün nəmlik profilini əldə etmək üçün hazırlanmışdır. Shene et al.[2] fenomenoloji modellərə əsaslanan qurutma kinetikasına diqqət yetirməklə birbaşa təmasda olan fırlanan quruducu boyunca bərk və quruyan qazın temperaturu və rütubətli ox profillərini proqnozlaşdırmaq üçün riyazi model işləyib hazırlamışdır. Parıldadı və
Bravo[3] a boyunca bərk nəmlik və bərk temperatur profillərini proqnozlaşdırmaq üçün iki fərqli yanaşmadan istifadə etdi
bərk hissələrə istilik və kütlə balanslarını tətbiq etməklə buxar boruları ilə qızdırılan davamlı, dolayı kontaktlı fırlanan quruducu
quruducu uzunluğunun diferensial elementində faza .

Fırlanan quruducuda bərk maddələrin qurudulması