İndüksiyon İstilik PDF

Induksiya istilik

Transformator kimi işləyir (Aşağı transformator - aşağı gərginlik və yüksək cərəyan)
– elektromaqnit induksiya prinsipi

İnduksiya ilə isitmə üstünlükləri

Heç bir əlaqə tələb olunmur istilik mənbəyi kimi iş parçası ilə induksiya sarğısı arasında
İstilik lokalizasiya ilə məhdudlaşır bobinə dərhal bitişik olan sahələr və ya səth zonaları.
İnduksiya bobindəki alternativ cərəyan (AC) onun ətrafında görünməz qüvvə sahəsinə (elektromaqnit və ya axın) malikdir.

İnduksiya ilə isitmə dərəcəsi

İş parçasının istilik dərəcəsi aşağıdakılardan asılıdır:
İnduksiya edilmiş cərəyanın tezliyi,
İnduksiya edilmiş cərəyanın intensivliyi,
Materialın xüsusi istiliyi (istiliyi udmaq qabiliyyəti),
Materialın maqnit keçiriciliyi,
Materialın cərəyan axınına müqaviməti.

induction_heating