induksiya istilik stresini azaldır

İndüksiya İstilik Gərginliyini Azaltma Soyuq işlənmiş, əmələ gələn, işlənmiş, qaynaqlanmış və ya kəsilmiş metal üçün, istehsal prosesi zamanı yaranan gərginliyi azaltmaq üçün stresdən azad etmə əməliyyatının hazırlanması lazım ola bilər. İndüksiya İstilik Stresini yüngülləşdirmək həm qara, həm də əlvan ərintilərə tətbiq olunur və daxili qalıq stresləri aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulur ... Daha çox oxu