induksiya isti formalaşdırma və döymə prosesi

İndüksiya İsti formalaşdırma və döymə prosesi İndüksiyon İsti forma boltlar, vintlər və pərçimlər kimi sənaye bağlayıcılarının istehsalında bir prosesdir. İstilik, adətən bir təbəqə, çubuq, boru və ya tel olan metalı yumşaltmaq üçün istifadə olunur və daha sonra metalın formasını dəyişdirmək üçün təzyiq istifadə olunur. Daha çox oxu