Induction Lehim & Lehimleme Prinsipi

İndüksiyon lehimləmə və lehimləmə prinsipi Lehimləmə və lehimləmə uyğun bir doldurucu material istifadə edərək oxşar və ya fərqli materialları birləşdirmə prosesləridir. Doldurma metallarına qurğuşun, qalay, mis, gümüş, nikel və onların ərintiləri daxildir. Bu proseslər zamanı yalnız ərinti əridir və möhkəmlənir, iş parçasının əsas materiallarına qoşulur. Dolgu metal içəri çəkilir ... Daha çox oxu